Lege Abu Mohammed Ferdous er vikar for Lege Shams Yousif frem til 01.05.2022